COVID-19

Covid-19 is een grote uitdaging voor ons allemaal.

Omdat het virus zich verspreidt via speeksel hebben tandartsen en hun patiënten een verhoogd risico op besmetting door het gebruik van aerosol.

Sinds begin mei 2020 is de praktijk terug opgestart conform de strikte hygiëne – en veiligheidsmaatregelen die opgelegd zijn door de overheid. Zo kan u in maximale veiligheid uw tandverzorging krijgen.


Vermits  het Covid-19 virus nog steeds circuleert , blijft waakzaamheid en voorzichtigheid noodzakelijk.

Daarom vragen we uw medewerking  ;


Indien u een afspraak heeft :


Gelieve  aan te bellen op het moment van uw afspraak en even te wachten.

Wij komen u  binnen laten .

Wij bevelen het dragen van een mondmasker sterk aan.

Gelieve gebruik te maken van de handdesinfectie die op meerdere plaatsen aanwezig is.

Enkel de patiënt met een afspraak komt  binnen ( behalve als begeleiding noodzakelijk is en kinderen jonger dan 13j)

Bewaar overal een afstand van 1.5 m, behalve in de tandartsstoel.


Verplaats uw afspraak 

indien u in de afgelopen 2 weken :

- een positieve Covid- test heeft gehad.

- een Covid-test heeft gehad waarvan het resultaat nog niet gekend is!

- klachten heeft die gerelateerd kunnen zijn aan Covid-19 ( hoesten, keelpijn, koorts- meer dan 37.2° , kortademigheid.,      geur en/smaakverlies, verkouden, diarree,  ...)

- in (preventieve) quarantaine of isolatie bent .

- indien u recent een hoogrisico-contact gehad heeft.


Indien u  recent uit het buitenland terug gekeerd bent , gelieve ons hiervan op voorhand te verwittigen.


Bij twijfel  bel even  of uw afspraak kan doorgaan : 02 / 270 91 00 Bedankt voor uw medewerking en begrip!


Blijf goed voor jezelf en je naasten zorgen!